Deni TV

Deni TV

☺= Ostvareni
☻= Neostvareni

100 pretplatnika - (1.8.2016) ☺
250 pretplatnika (24.9.2016) - ☺
500 pretplatnika (28.10.2016) - ☺
1,000 pretplatnika (25.12.2016) - ☺
2,000 pretplatnika - (12.4.2017) - ☺
3,000 pretplanika - (3.5.2017) - ☺
4,000 pretplatnika - (20.5.2017) - ☺
5,000 pretplatnika - (7.6.2017) - ☺
6,000 pretplatnika - (19.6.2017) - ☺
7,000 pretplatnika - (7.7.2017) - ☺
8,000 pretplatnika - (17.8.2017) - ☺
9,000 pretplatnika - (30.9.2017) - ☺
10,000 pretplatnika - (13.11.2017) -☺
15,000 pretplatnika - (6.2.2018) -☺
25,000 pretplatnika - (7.9.2018) -☺
50,000 pretplatnika - (7.9.2019) - ☺
100,000 pretplatnika - (8.1.2021) - ☺
150,000 pretplatnika - ☻

Video
HRex